Sensorium. Eseje o sztuce i technologii (A. Jelewska)

Interesujące studium, w którym podjęto próbę ponownego zdefiniowania pojęć nauki, sztuki i filozofii poprzez wyłonienie ich z sieci wzajemnych powiązań. System percepcji świata – sensorium zależy od bodźców zewnętrznych: kulturowych i cywilizacyjnych, za sprawą których zmienia się współcześnie sposób tej percepcji. Tym samym autorka stawia pytania, czym jest komunikacja, sztuka, przestrzeń wirtualna, kim jest współczesny odbiorca sztuki itp. W trakcie lektury czytelnik zostaje włączony w te przemyślenia, pytając oraz interpretując pewne zjawiska i nawiązując w ten sposób dialog z autorką.

prof. AMU dr. hab. Agnieszka Jelewska