Art as Laboratory of New Society. Consequences of Post-technological Turn

Celem projektu jest analiza i wielokontekstowa interpretacja modeli relacji, w jakie wchodzi najnowsza sztuka europejska ze specjalistycznymi badaniami naukowymi. Szuka ta wpisuje się przede wszystkim tzw. paradygmat art&science. W naszym ujęciu badawczym, co stanowi podstawową tezę projektu, jest ona definiowana jako niekonwencjonalna i nowoczesna forma kulturowego laboratorium dokonującego działań́ mediacyjnych i translacyjnych, między eksperymentami naukowymi i ich społecznymi możliwymi implementacjami. Dodatkowym celem projektu jest zdefiniowanie i opisanie kulturowych konsekwencji zwrotu post-technologicznego, polegającego na systemowym włączeniu technologii w procesy artystyczne, naukowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne, które mają istotny wpływ na rozwój i znaczenie paradygmatu art&science.

Zespół badawczy:

Kierownik: dr hab. Agnieszka Jelewska

Główny wykonawca: dr Michał Krawczak

Główny wykonawca: prof. Jacek Wachowski